Stanovisko 24/2020 k návrhu rozhodnutí norského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce společnosti Jotun