Annual report

Publication Type:
Publication Type:
Members:
Publication Type:
Members:
Publication Type:
Members:

Ετήσια έκθεση

Στην ετήσια έκθεση του ΕΣΠΔ συνοψίζονται οι δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια του έτους και επανεξετάζονται:

  • η πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών·
  • οι συστάσεις και οι εκθέσεις βέλτιστης πρακτικής·
  • οι δεσμευτικές αποφάσεις·
  • τα επίπεδα προστασίας δεδομένων των φυσικών προσώπων στην ΕΕ και, κατά περίπτωση, σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Η έκθεση δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας και αποστέλλονται αντίγραφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τα αρχειοθετημένα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, δηλαδή του προκατόχου μας, διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ομάδα εργασίας του άρθρου 29