ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ετήσια έκθεση

Used for publications in “Press & Publications > Publications > Annual Reports"

Filters

EDPB Annual Report 2019

18 May 2020

Executive summary: DOWNLOAD

EDPB Annual Report 2019  4.6 MB
EDPB Annual Report 2019 - Executive Summary  2.55 MB

EDPB Annual Report 2018

16 July 2019

Executive summary: DOWNLOAD

EDPB Annual Report 2018  3.6 MB