Udtalelse 4/2020 om udkast til afgørelse fra Det Forenede Kongeriges kompetente tilsynsmyndighed om godkendelse af kravene til akkreditering af certificeringsorganer i henhold til artikel 43, stk. 3 (databeskyttelsesforordningen)

31 January 2020
Udtalelse 4/2020 om udkast til afgørelse fra Det Forenede Kongeriges kompetente tilsynsmyndighed om godkendelse af kravene til akkreditering af certificeringsorganer i henhold til artikel 43, stk. 3 (databeskyttelsesforordningen) 139.09 KB
Members: