Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

EDPS

Filters

EDAK un EDAU Kopīgais atzinums 1/2021 par Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu par standartklauzulām līgumos starp pārziņiem un apstrādātājiem

14 January 2021

Note: the annexes contain additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft Implementing Decision and to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

EDAK un EDAU Kopīgais atzinums 1/2021 par Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmumu par standartklauzulām līgumos starp pārziņiem un apstrādātājiem  183.91 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 1  93.68 KB
EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2021 - Annex 2  197.61 KB

EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021  1.11 MB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex  1.17 MB

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
EDAK-EDAU kopējais atzinums 1/2019 par pacientu datu apstrādi un Eiropas Komisijas pienākumiem e-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūrā (eHDSI)  168.88 KB