Становище 05/2021 относно проекта на административна договореност за предаването на лични данни между Висшия съвет на одиторите (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes) (ВСО) и Съвета за надзор на счетоводната дейност на публичните дружества (СНСДПД)

2 February 2021
Становище 05/2021 144.2 KB
Members: