Европейски комитет за защита на данните

Контакт с нас

Данни за контакт

Адрес за кореспонденция: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Служебен адрес: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Ел. поща: edpb@edpb.europa.eu