Europski odbor za zaštitu podataka

Europski odbor za zaštitu podataka – 31. plenarna sjednica: Osnivanje radne skupine za TikTok; odgovor zastupnicima u EP-u o primjeni alata Clearview AI u tijelima za izvršavanje zakonodavstva; odgovor savjetodavnoj skupini ENISA-e; odgovor na otvoreno pi

Wednesday, 10 June, 2020
EDPB

Bruxelles, 10. lipnja – Na svojoj 31. plenarnoj sjednici Europski odbor za zaštitu podataka (Odbor) donio je odluku o osnivanju radne skupine za koordinaciju potencijalnih mjera i za stjecanje šireg uvida u obradu podataka i postupke za potrebe aplikacije TikTok na području EU-a te usvojio tekst pisma o primjeni alata Clearview AI u tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Usto, Odbor je usvojio tekst odgovora savjetodavnoj skupini ENISA-e i odgovora na otvoreno pismo neprofitne organizacije NOYB.

Odbor je objavio svoju odluku o osnivanju radne skupine za koordinaciju potencijalnih mjera i za stjecanje šireg uvida u obradu podataka i postupke za potrebe aplikacije TikTok na području EU-a.

Odgovarajući na zahtjev zastupnika u EP-u Körnera koji se odnosio na TikTok, Odbor ističe da je već donio smjernice i preporuke koje bi trebali uzeti u obzir svi voditelji obrade podataka čija obrada podataka podliježe odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), naročito kad je riječ o prijenosu osobnih podataka u treće zemlje, materijalnim i postupovnim uvjetima pod kojim javna tijela mogu pristupati osobnim podatcima ili primjeni teritorijalnog područja primjene GDPR-a, posebno kad je riječ o obradi podataka o maloljetnicima. Odbor podsjeća da se GDPR primjenjuje na obradu osobnih podataka koju obavlja voditelj obrade, čak i kad nema poslovni nastan u Uniji, ako se aktivnosti obrade odnose na ponudu roba i usluga ispitanicima u Uniji.

Odgovarajući na pitanje zastupnika u EU-u o alatu Clearview AI, Odbor je izrazio svoju zabrinutost o određenim kretanjima u području tehnologija prepoznavanja lica. Odbor podsjeća da, u skladu s Direktivom o izvršavanju zakonodavstva (EU) 2016/680, tijela za izvršavanje zakonodavstva mogu obrađivati biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe isključivo u skladu sa strogim uvjetima iz članaka 8. i 10. te Direktive.

Odbor sumnja da bilo koje pravo Unije ili države članice pruža pravnu osnovu za upotrebu usluge poput one koju nudi Clearview AI. Stoga se, u trenutačnim okolnostima i ne dovodeći u pitanje nijednu buduću ili trenutačnu istragu, ne može utvrditi zakonitost takve upotrebe u tijelima za izvršavanje zakonodavstva na području EU-a.

Ne dovodeći u pitanje daljnju analizu na temelju dodatnih dostavljenih elemenata, Odbor stoga smatra da upotreba usluge kao što je Clearview AI u tijelima za izvršavanje zakonodavstva u Europskoj uniji, u sadašnjim okolnostima, vjerojatno ne bi bila u skladu sa sustavom EU-a za zaštitu podataka.

Naposljetku, Odbor upućuje na svoje smjernice o obradi osobnih podataka s pomoću videouređaja i najavljuje buduće aktivnosti usmjerene na primjenu tehnologije prepoznavanja lica u tijelima za izvršavanje zakonodavstva.

Odgovarajući na pismo Agencije Europske unije za kibersigurnost (ENISA) u kojem se traži da Odbor imenuje svojeg predstavnika u savjetodavnu skupinu ENISA-e, Odbor je kao svojeg predstavnika imenovao Gwendala Le Granda, zamjenika glavnog tajnika CNIL-a. Savjetodavna skupina pomaže izvršnom direktoru ENISA-e pri sastavljanju godišnjeg programa rada i komunikaciji s relevantnim dionicima.

Odbor je usvojio tekst odgovora na otvoreno pismo NOYB-a o suradnji među nadzornim tijelima i postupcima za osiguranje dosljednosti. U svojem pismu Odbor naglašava da neprekidno radi na poboljšanju suradnje među nadzornim tijelima i postupaka za osiguranje dosljednosti. Odbor je svjestan da postoje područja u kojima je potrebno poboljšanje, kao što su razlike među nacionalnim zakonodavstvima i praksama u području upravnih postupaka te vrijeme i resursi potrebni za rješavanje prekograničnih predmeta. Odbor naglašava svoju predanost pronalaženju rješenja koja su u okvirima njegove nadležnosti.

Napomena urednicima:
Napominjemo da svi dokumenti usvojeni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te će biti dostupni na mrežnom mjestu Odbora nakon tih provjera.

EDPB_Press Release_2020_10