Európai Adatvédelmi Testület – Harmincegyedik plenáris ülés: A TikTokkal foglalkozó munkacsoport felállítása, válasz az európai parlamenti képviselőknek a Clearview AI bűnüldöző hatóságok általi használatáról, válasz az ENISA tanácsadó csoportnak, válasz

10 June 2020

Brüsszel, június 10. – 31. plenáris ülésén az Európai Adatvédelmi Testület úgy döntött, hogy munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy összehangolja a TikTokkal összefüggésben az Európai Unióban folytatott adatkezeléssel és gyakorlatokkal kapcsolatos lehetséges fellépéseket és átfogóbb képet kapjon azokról, továbbá levelet fogadott el a Clearview AI bűnüldöző hatóságok általi használatáról. Az Európai Adatvédelmi Testület ezenkívül elfogadta az ENISA tanácsadó csoporthoz intézett válaszát és az NOYB nyílt levelére adott válaszlevelét.

Az Európai Adatvédelmi Testület bejelentette, hogy döntése értelmében munkacsoportot állít fel annak érdekében, hogy összehangolja a TikTokkal összefüggésben az Európai Unióban folytatott adatkezeléssel és gyakorlatokkal kapcsolatos lehetséges fellépéseket és átfogóbb képet kapjon azokról.

Körner európai parlamenti képviselő TikTokkal kapcsolatos kérésére válaszul az Európai Adatvédelmi Testület jelzi, hogy már kiadott iránymutatásokat és ajánlásokat, amelyeket minden olyan adatkezelőnek figyelembe kell vennie, akinek adatkezelési tevékenysége az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozik, különösen a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítását, a személyes adatok hatóságok általi hozzáférésének tartalmi és eljárási feltételeit vagy az általános adatvédelmi rendelet területi hatályának alkalmazását illetően, különösen ha kiskorúak adatainak kezeléséről van szó. Az Európai Adatvédelmi Testület emlékeztet arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet abban az esetben is alkalmazandó a személyes adatok adatkezelő általi kezelésére, ha az adatkezelő székhelye nem az Unióban található, és az adatkezelési tevékenységek áruknak vagy szolgáltatásoknak az Európai Unióban élő érintettek részére történő nyújtásához kapcsolódnak.

A Clearview AI-ra vonatkozóan az európai parlamenti képviselőkhöz intézett válaszában az Európai Adatvédelmi Testület aggodalmának adott hangot az arcfelismerő technológiák terén végbemenő bizonyos fejleményekkel kapcsolatban. Az Európai Adatvédelmi Testület emlékeztet arra, hogy az (EU) 2016/680 bűnüldözési irányelv értelmében a bűnüldöző hatóságok a természetes személyek egyedi azonosítása céljából csak az irányelv 8. és 10. cikkében foglalt szigorú feltételeknek megfelelően kezelhetnek biometrikus adatokat.

Az Európai Adatvédelmi Testület kétli, hogy az uniós jog vagy bármely tagállami jog megteremti a jogalapját a Clearview AI által kínált szolgáltatás vagy ahhoz hasonló szolgáltatások használatának. Ezért a jelenlegi helyzet alapján és minden további vagy folyamatban lévő vizsgálattól eltekintve nem állapítható meg bizonyossággal az uniós bűnüldöző hatóságok általi alkalmazás törvényessége.

A rendelkezésre bocsátott további információk alapján végzett későbbi elemzésektől eltekintve az Európai Adatvédelmi Testület ezért azon a véleményen van, hogy az olyan szolgáltatások, mint a Clearview AI bűnüldöző hatóságok általi alkalmazása az Európai Unióban a jelenlegi helyzetben valószínűleg nem összeegyeztethető az uniós adatvédelmi rendszerrel.

Végül az Európai Adatvédelmi Testület utalni kíván a személyes adatoknak videórögzítő eszközök segítségével történő kezelésére vonatkozó iránymutatásaira, és bejelenti az arcfelismerő technológiák bűnüldöző hatóságok általi alkalmazásával kapcsolatos közelgő munkáját.

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) azon levelére válaszul, amelyben arra kéri az Európai Adatvédelmi Testületet, hogy küldjön egy képviselőt az ENISA tanácsadó csoportba, a Testület Gwendal Le Grand-t a CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) helyettes főtitkárát nevezte ki képviselőnek. A tanácsadó csoport segíti az ENISA ügyvezető igazgatóját az éves munkaprogram elkészítésében és az érintett érdekelt felekkel folytatott kommunikáció biztosításában.

Az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta válaszát az NOYB által a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és az egységes alkalmazást szolgáló eljárások tárgyában megfogalmazott nyílt levélre. A levélben a Testület jelzi, hogy folyamatosan dolgozik azon, hogy jobb legyen a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és javuljanak az egységes alkalmazást szolgáló eljárások. A Testület tisztában van azzal, hogy vannak olyan területek, ahol javulás szükséges, a határokon átnyúló ügyek megoldásához szükséges idő és erőforrások kérdése mellett ilyen például a tagállami közigazgatási eljárásjogi törvények és gyakorlatok közötti eltérések. A Testület ismételten hangsúlyozza, hogy elkötelezett a megoldások keresése iránt, amennyiben azok hatáskörébe esnek.

Megjegyzések a szerkesztőknek:
Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott valamennyi dokumentumot a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzéseknek vetik alá, és azok az ellenőrzések után az Európai Adatvédelmi Testület honlapján lesznek elérhetőek.

EDPB_Press Release_2020_10