Evropski odbor za varstvo podatkov – 31. plenarno zasedanje: ustanovitev delovne skupine za družbeno omrežje TikTok, odgovor na vprašanja poslancev Evropskega parlamenta v zvezi z uporabo storitev podjetja Clearview AI v organih kazenskega pregona, odgovo

10 June 2020 EDPB

Bruselj, 10. junij – Odbor EDPB (v nadaljevanju: odbor) je na svojem 31. plenarnem zasedanju potrdil vzpostavitev delovne skupine za usklajevanje morebitnih ukrepov in pridobitev celovitejšega pregleda nad postopki in praksami omrežja TikTok po EU ter pripravil dopis v zvezi z uporabo storitev podjetja Clearview AI v organih kazenskega pregona. Poleg tega je pripravil odgovor svetovalni skupini agencije ENISA in dopis v odgovor na odprto pismo organizacije NOYB.

Odbor je napovedal svojo odločitev, da ustanovi delovno skupino za usklajevanje morebitnih ukrepov in pridobitev celovitejšega pregleda nad postopki in praksami družbenega omrežja TikTok po EU.

Kot odgovor na prošnjo poslanca Moritza Körnerja v zvezi z družbenim omrežjem TikTok je navedel, da je že izdal smernice in priporočila, ki bi jih morali upoštevati vsi upravljavci podatkov, ki obdelujejo podatke, za katere se uporablja Splošna uredba o varstvu podatkov, zlasti kar zadeva prenos osebnih podatkov v tretje države, vsebinske in postopkovne zahteve za dostop organov javnega sektorja do osebnih podatkov ali uporabo ozemeljske veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov, zlasti pri obdelavi podatkov mladoletnikov. Odbor opozarja, da se Splošna uredba o varstvu podatkov uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja upravljavec, tudi če ta nima sedeža v Uniji, kadar so dejavnosti obdelave povezane z nudenjem blaga ali storitev posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, v Uniji.

Odbor je v svojem odgovoru poslancem Evropskega parlamenta v zvezi s podjetjem Clearview AI izrazil pomisleke glede razvoja nekaterih dogodkov na področju tehnologij za prepoznavanje obrazov. Opozarja namreč, da lahko organi kazenskega pregona v skladu z Direktivo (EU) 2016/680, ki se nanaša na preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, obdelujejo biometrične podatke za namene edinstvene identifikacije fizične osebe samo v skladu s strogimi pogoji iz členov 8 in 10 navedene direktive.

Odbor dvomi, da katera koli zakonodaja Unije ali države članice zagotavlja pravno podlago za uporabo storitve, kot je storitev podjetja Clearview AI. Zato v sedanji obliki in brez poseganja v kakršno koli prihodnjo ali nedokončano preiskavo ni mogoče ugotoviti zakonitosti tovrstne uporabe v organih kazenskega pregona EU.

Brez poseganja v nadaljnjo analizo na podlagi dodatnih elementov odbor zato meni, da uporaba storitve, kot je storitev podjetja Clearview AI v organih kazenskega pregona v Evropski uniji, v sedanji obliki verjetno ni skladna z ureditvijo varstva podatkov v EU.

Nazadnje se odbor sklicuje na svoje Smernice o obdelavi osebnih podatkov prek videonaprav in napoveduje, da bo v prihodnosti obravnaval tudi vprašanje v zvezi z uporabo tehnologije za prepoznavanje obrazov v organih kazenskega pregona.

Kot odgovor na dopis Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA), v katerem ta poziva, naj odbor imenuje predstavnika v svetovalno skupino agencije ENISA, je odbor za predstavnika imenoval Gwendala Le Granda, namestnika generalnega sekretarja organa CNIL. Svetovalna skupina pomaga izvršnemu direktorju agencije ENISA pri pripravi letnega delovnega programa in komuniciranju z ustreznimi deležniki.

Odbor je pripravil odgovor na odprto pismo organizacije NOYB v zvezi s sodelovanjem med nadzornimi organi in postopki za skladnost. V svojem dopisu navaja, da si stalno prizadeva krepiti sodelovanje med nadzornimi organi in postopki za skladnost. Zaveda se namreč, da so potrebne izboljšave na določenih področjih, kot so razlike v nacionalnih upravnih postopkovnih zakonih in praksah, vključno s porabljenim časom in sredstvi, potrebnimi za reševanje čezmejnih primerov. Odbor ponovno poudarja, da je zavezan iskanju rešitev, kadar so te v njegovi pristojnosti.

Opomba za urednike:
Opozarjamo, da je treba vse dokumente, sprejete na plenarnem zasedanju odbora, ustrezno pravno, jezikovno in oblikovno pregledati ter bodo na voljo na spletišču odbora, ko bodo ti pregledi dokončani.

EDPB_Press Release_2020_10