Comitetul European pentru Protecția Datelor

Comitetul european pentru protecția datelor - a 31-a ședință plenară: Înființarea unui grup operativ cu privire la TikTok, răspunsul adresat deputaților în Parlamentul European cu privire la utilizarea serviciilor societății Clearview AI de către autorită

Wednesday, 10 June, 2020
EDPB

Bruxelles, 10 iunie — În cadrul celei de a 31-a ședințe plenare, CEPD a decis să înființeze un grup operativ pentru a coordona eventuale acțiuni și pentru a obține o imagine de ansamblu mai cuprinzătoare a activităților de prelucrare și a practicilor utilizate de aplicația TikTok în întreaga UE și a adoptat un răspuns la o scrisoare în legătură cu utilizarea serviciilor societății Clearview AI de către autoritățile de aplicare a legii. În plus, CEPD a adoptat un răspuns adresat grupului consultativ al ENISA și o scrisoare de răspuns la o scrisoare deschisă din partea NOYB.

CEPD și-a anunțat decizia de a înființa un grup operativ pentru a coordona eventuale acțiuni și pentru a obține o imagine de ansamblu mai cuprinzătoare a activităților de prelucrare și a practicilor utilizate de aplicația TikTok în întreaga UE.

Ca răspuns la solicitarea domnului Körner, deputat în Parlamentul European, cu privire la TikTok, CEPD menționează că a emis deja orientări și recomandări care trebuie luate în considerare de toți operatorii care prelucrează date care intră sub incidența RGPD, în special în ceea ce privește transferul de date cu caracter personal către țări terțe, condițiile de fond și de procedură pentru accesul autorităților publice la date cu caracter personal sau aplicarea domeniului de aplicare teritorial al RGPD, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor minorilor. CEPD reamintește că RGPD se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către un operator, chiar dacă acesta nu este stabilit pe teritoriul Uniunii, în cazul în care activitățile de prelucrare au legătură cu oferirea de bunuri sau servicii persoanelor vizate din Uniune.

În răspunsul adresat deputaților în Parlamentul European cu privire la Clearview AI, CEPD și-a exprimat îngrijorarea cu privire la anumite evoluții ale tehnologiilor de recunoaștere facială. CEPD reamintește că, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680 privind protecția datelor în materie de aplicare a legii, autoritățile de aplicare a legii pot prelucra date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice numai în conformitate cu condițiile stricte prevăzute la articolele 8 și 10 din directivă.

CEPD are îndoieli cu privire la faptul că o legislație a Uniunii sau a unui stat membru poate oferi temeiul juridic pentru utilizarea unui serviciu precum cel oferit de Clearview AI. Prin urmare, în forma sa actuală și fără a aduce atingere niciunei investigații viitoare sau în curs de desfășurare, legalitatea unei astfel de utilizări de către autoritățile de aplicare a legii din UE nu poate fi stabilită.

Prin urmare, fără a aduce atingere analizei ulterioare pe baza elementelor suplimentare furnizate, CEPD este de părere că utilizarea unui serviciu precum Clearview AI de către autoritățile de aplicare a legii în Uniunea Europeană ar putea, în forma sa actuală, să nu fie în concordanță cu regimul UE de protecție a datelor.

În sfârșit, CEPD face trimitere la orientările sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul dispozitivelor video și anunță acțiuni viitoare privind utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială de către autoritățile de aplicare a legii.

Ca răspuns la o scrisoare din partea Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), prin care se solicită CEPD să desemneze un reprezentant în grupul consultativ al ENISA, Comitetul l-a numit ca reprezentant pe dl Gwendal Le Grand, secretar general adjunct al CNIL. Grupul consultativ oferă asistență directorului executiv al ENISA la elaborarea programului de activitate anual și la asigurarea comunicării cu părțile interesate relevante.

CEPD a adoptat un răspuns la o scrisoare deschisă adresată de NOYB cu privire la cooperarea dintre autoritățile de supraveghere și procedurile de asigurare a coerenței. În scrisoarea sa, Comitetul menționează că a lucrat în mod constant la îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile de supraveghere și procedurile de asigurare a coerenței. Comitetul este conștient că există aspecte care trebuie ameliorate, cum ar fi diferențele existente în dreptul procedural și practicile administrative la nivel național, precum și în ceea ce privește timpul și resursele necesare pentru soluționarea cazurilor transfrontaliere. Comitetul își reafirmă angajamentul de a găsi soluții, în cazul în care acestea sunt de competența sa.

Notă pentru redactori:
Vă rugăm să rețineți că toate documentele adoptate în ședința plenară a CEPD trec prin verificările juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul CEPD imediat după încheierea lor.

EDPB_Press Release_2020_10