Európsky výbor pre ochranu údajov uverejnil dokument s najčastejšími otázkami k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18 (Schrems II)

24 July 2020 EDPB

Európsky výbor pre ochranu údajov uverejnil dokument s najčastejšími otázkami k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18 (Schrems II)

V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18 – Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd a Maximillianovi Schremsovi – EDPB schválil dokument s najčastejšími otázkami s cieľom poskytnúť úvodné objasnenie a predbežné usmernenia zainteresovaným stranám, pokiaľ ide o používanie právnych nástrojov na prenos osobných údajov do tretích krajín vrátane USA. Tento dokument sa vypracuje a doplní spolu s ďalšími usmerneniami, keďže EDPB pokračuje v prešetrovaní a posudzovaní rozsudku Súdneho dvora. 

Dokument s najčastejšími otázkami k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18 je dostupný na tomto odkaze.

EDPB_Press Release_statement_2020_06