ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δημοσιεύει έγγραφο με συχνές ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-311/18 («Schrems II»)

Friday, 24 July, 2020

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δημοσιεύει έγγραφο με συχνές ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-311/18 («Schrems II»)

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 — Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland Ltd και Maximillian Schrems, το ΕΣΠΔ δημοσίευσε έγγραφο με «συχνές ερωτήσεις», με σκοπό να παρέχει αρχικές διευκρινίσεις και προκαταρκτικές οδηγίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή των νομικών εργαλείων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Το εν λόγω έγγραφο θα αναπτυχθεί και θα συμπληρωθεί με περαιτέρω καθοδήγηση, καθώς το ΕΣΠΔ εξακολουθεί να εξετάζει και να αξιολογεί την απόφαση του Δικαστηρίου. 

Το έγγραφο με συχνές ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-311/18 διατίθεται εδώ.

ΕΣΠΔ_Δελτίο Τύπου_δήλωση_2020_06