Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisee vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta asiassa C-311/18 (Schrems II)

24 July 2020

Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisee vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta asiassa C-311/18 (Schrems II)

Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-311/18 – Data Protection Commissioner vastaan Facebook Ireland ja Maximillian Schrems antaman tuomion johdosta Euroopan tietosuojaneuvosto on laatinut usein kysyttyjä kysymyksiä sisältävän asiakirjan, jossa selvennetään ja annetaan alustavia ohjeita sidosryhmille oikeudellisten välineiden käytöstä siirrettäessä henkilötietoja kolmansiin maihin, Yhdysvallat mukaan luettuna. Asiakirjaa täydennetään ja uusia ohjeita lisätään, kun tietosuojaneuvosto jatkaa tuomion tarkastelua ja arviointia. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä sisältävä asiakirja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta asiassa C-311/18 on luettavissa täällä.

Tietosuojaneuvoston_lehdistötiedote_lausunnosta_2020_06