Europeiska dataskyddsstyrelsen offentliggör dokument med vanliga frågor om Europeiska unionens domstols dom i mål C-311/18 (Schrems II)

24 July 2020

Europeiska dataskyddsstyrelsen offentliggör dokument med vanliga frågor om Europeiska unionens domstols dom i mål C-311/18 (Schrems II)

Med anledning av Europeiska unionens domstols dom i mål C-311/18 – Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Ltd och Maximillian Schrems – har dataskyddsstyrelsen antagit ett dokument med vanliga frågor för att tillhandahålla ett första förtydligande och en preliminär vägledning för berörda parter om användningen av rättsliga instrument för överföring av personuppgifter till tredjeländer, inklusive Förenta staterna. Detta dokument kommer tillsammans med ytterligare vägledning att utarbetas och kompletteras allteftersom dataskyddsstyrelsen fortsätter att granska och bedöma EU-domstolens dom. 

Dokumentet med vanliga frågor om Europeiska unionens domstols dom i mål C-311/18 finns här.

EDPB_Pressmeddelande_uttalande_2020_06