Europejska Rada Ochrony Danych publikuje dokument z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-311/18 (Schrems II)

24 July 2020 EDPB

Europejska Rada Ochrony Danych publikuje dokument z najczęstszymi pytaniami dotyczącymi wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-311/18 (Schrems II)

W następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Ltd i Maximillian Schrems, EROD przyjęła dokument z najczęstszymi pytaniami, w którym zawarła początkowe objaśnienia i wstępne wskazówki dla zainteresowanych podmiotów dotyczące stosowania instrumentów prawnych do przekazywania danych osobowych do państw trzecich, w tym do USA. Niniejszy dokument, wraz z dalszymi wskazówkami, będzie dopracowywany i uzupełniany w miarę czynionych przez EROD postępów w zakresie analizy i oceny wyroku Trybunału. 

Dokument z najczęstszymi pytaniami na temat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-311/18 znajduje się tutaj.

EROD_Komunikat prasowy_oświadczenie_2020_06