Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zveřejňuje dokument s často kladenými otázkami k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 (Schrems II)

24 July 2020

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zveřejňuje dokument s často kladenými otázkami k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 (Schrems II)

V návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 – Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems – přijal sbor EDPB dokument obsahující „často kladené otázky“, jehož cílem je poskytnout zúčastněným stranám úvodní vysvětlení a předběžné pokyny týkající se používání právních nástrojů k předávání osobních údajů do třetích zemí, včetně USA. Společně s dalšími pokyny bude tento dokument dále rozpracován a doplněn, neboť sbor EDPB pokračuje v přezkumu a posuzování tohoto rozsudku Soudního dvora. 

Dokument s často kladenými otázkami k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 naleznete zde.

EDPB_Press Release_statement_2020_06