Det Europæiske Databeskyttelsesråd offentliggør et dokument med ofte stillede spørgsmål vedrørende EU-Domstolens dom i sag C-311/18 (Schrems II)

24 July 2020

Det Europæiske Databeskyttelsesråd offentliggør et dokument med ofte stillede spørgsmål vedrørende EU-Domstolens dom i sag C-311/18 (Schrems II)

Som følge af Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-311/18 — Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Ltd og Maximillian Schrems — har Det Europæiske Databeskyttelsesråd vedtaget et dokument med ofte stillede spørgsmål, som indeholder en indledende præcisering og en foreløbig vejledning til berørte parter om brugen af retlige instrumenter til overførsel af personoplysninger til tredjelande, herunder USA. Dette dokument vil sammen med yderligere vejledning blive bearbejdet yderligere og suppleret, eftersom Det Europæiske Databeskyttelsesråd fortsætter med at undersøge og vurdere Domstolens dom. 

Dokumentet med ofte stillede spørgsmål vedrørende EU-Domstolens dom i sag C-311/18 findes her.

EDPB_Pressemeddelelse_udtalelse_2020_06