Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – osmé plenární zasedání

Thursday, 14 March, 2019
EDPB

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – osmé plenární zasedání: vztah mezi směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích a GDPR, prohlášení o nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, seznamy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů ve Španělsku a na Islandu, prohlášení o volbách

Brusel 13. března – Dne 12. a 13. března se úřady pro ochranu osobních údajů v EHP a evropský inspektor ochrany údajů sešli v rámci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) na svém osmém plenárním zasedání. Na tomto zasedání se diskutovalo o široké škále témat.
 
Vztah mezi směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích a nařízením GDPR
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal stanovisko ke vztahu mezi směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stanovisko má odpovědět na otázku, zda skutečnost, že zpracování osobních údajů vyvolává věcnou působnost jak GDPR, tak směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, omezuje příslušnost, úkoly a pravomoci úřadů pro ochranu údajů podle GDPR. Sbor je toho názoru, že úřady pro ochranu údajů jsou příslušné k prosazování GDPR. Pouhá skutečnost, že určitý díl zpracování osobních údajů spadá do působnosti směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, příslušnost úřadů pro ochranu osobních údajů podle GDPR neomezuje.

Porušení GDPR může představovat i porušení vnitrostátních pravidel o ochraně soukromí a elektronických komunikacích. Dozorové úřady mohou tuto skutečnost při uplatňování GDPR zohlednit (např. při posuzování souladu se zásadami zákonnosti nebo korektnosti).  

Prohlášení o budoucím nařízení o soukromí a elektronických komunikacích
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal prohlášení, v němž vyzývá normotvůrce Unie, aby vystupňovali úsilí o přijetí nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, které má zásadní význam pro dokončení rámce EU pro ochranu údajů a důvěrnost elektronických komunikací.

Budoucí nařízení o soukromí a elektronických komunikacích by v žádném případě nemělo snižovat míru ochrany, kterou nabízí stávající směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, a mělo by doplňovat GDPR tím, že poskytne další silné záruky pro všechny druhy elektronických komunikací.
 
Seznamy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal dvě stanoviska k seznamům druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jež předložily Španělsko a Island. Tyto seznamy představují důležitý nástroj umožňující jednotné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů v celém EHP. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů je proces, jenž pomáhá identifikovat a zmírňovat rizika související s ochranou údajů, která by mohla mít dopad na práva a svobody fyzických osob. Zatímco správce údajů musí před zahájením zpracování obecně posoudit, zda je posouzení vlivu na ochranu údajů nutné, vnitrostátní dozorové úřady určí druhy zpracování, u nichž se posouzení vlivu na ochranu osobních údajů požaduje, a vypracují jejich seznam. Tato dvě stanoviska, která následují po 28 stanoviscích přijatých na předchozích plenárních zasedáních, dále přispějí ke stanovení společných kritérií pro seznamy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v celém EHP.

Prohlášení o používání osobních údajů v politických kampaních
S ohledem na nadcházející volby do Evropského parlamentu a další volby, které se v roce 2019 konají v EU i jinde na světě, vydal přijal sbor prohlášení o používání osobních údajů během volebních kampaní. Techniky zpracování dat pro politické účely mohou představovat závažná rizika nejen z hlediska práva na soukromí a ochrany údajů, ale i z hlediska integrity demokratického procesu. Ve svém prohlášení sbor upozorňuje na řadu klíčových bodů, které je třeba vzít v úvahu, když politické strany zpracovávají osobní údaje v rámci volebních činností.
 
Poznámka pro redaktory:
 
Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že tyto dokumenty budou zpřístupněny na internetových stránkách EPBD, jakmile budou tyto kontroly dokončeny.