Comitetul European pentru Protecția Datelor

Comitetul European pentru Protecția Datelor – a opta sesiune plenară

Thursday, 14 March, 2019
EDPB

Comitetul European pentru Protecția Datelor – a opta sesiune plenară: Interacțiunea dintre Directiva privind protecția vieții private și comunicațiile electronice și Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), declarația referitoare la Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice, listele Spaniei și Islandei referitoare la evaluarea impactului asupra protecției datelor (EIPD), declarația privind alegerile

Bruxelles, 13 martie – La 12 și 13 martie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de a opta sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.
 
Interacțiunea dintre Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice și RGPD
Comitetul European pentru Protecția Datelor (CEPD) a adoptat un aviz privind interacțiunea dintre Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice și Regulamentul General privind Protecția Datelor. Acest aviz urmărește să răspundă la întrebarea dacă faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal intră în domeniul de aplicare material atât al RGPD, cât și al Directivei privind viața privată și comunicațiile electronice limitează competențele, sarcinile și puterile de care dispun autoritățile pentru protecția datelor în temeiul RGPD. CEPD consideră că autoritățile pentru protecția datelor au competența de a asigura respectarea RGPD. Simplul fapt că un subset al prelucrării intră în sfera de aplicare a Directivei privind viața privată și comunicațiile electronice nu limitează competența autorităților pentru protecția datelor în temeiul RGPD.

O încălcare a RGPD poate constitui, în același timp, o încălcare a normelor naționale privind respectarea vieții private în comunicațiile electronice. Autoritățile de supraveghere pot ține seama de acest lucru atunci când aplică RGPD (de exemplu, atunci când evaluează conformitatea cu principiile legalității sau echității).  

Declarația referitoare la viitorul Regulament privind viața privată și comunicațiile electronice
CEPD a adoptat o declarație prin care li se solicită legiuitorilor UE să își intensifice eforturile în vederea adoptării Regulamentului privind viața privată și comunicațiile electronice, ceea ce reprezintă un pas esențial pentru finalizarea cadrului UE în materie de protecție a datelor și de confidențialitate a comunicațiilor electronice.

Viitorul Regulament privind viața privată și comunicațiile electronice nu ar trebui, în niciun caz, să reducă nivelul de protecție pe care îl asigură actuala Directivă privind viața privată și comunicațiile electronice și ar trebui să completeze RGPD prin furnizarea de garanții solide suplimentare pentru toate tipurile de comunicații electronice.
 
 
Listele EIPD
CEPD a adoptat două avize privind listele EIPD prezentate Comitetului de către Spania și Islanda. Aceste liste constituie un instrument important pentru aplicarea consecventă a RGPD în SEE. EIPD este un proces care contribuie la identificarea și la atenuarea riscurilor legate de protecția datelor ce ar putea afecta drepturile și libertățile persoanelor. În timp ce, în general, operatorul de date trebuie să evalueze dacă este necesară o EIPD înainte de inițierea activității de prelucrare, autoritățile naționale de supraveghere stabilesc și întocmesc o listă cu tipurile de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor. Aceste două avize urmează celor 28 de avize adoptate pe parcursul unor sesiuni plenare anterioare și vor contribui și mai mult la stabilirea unor criterii comune pentru listele EIPD în întregul SEE.

Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal în timpul campaniilor politice
În contextul viitoarelor alegeri europene și al altor alegeri care au loc în UE și în afara acesteia în anul 2019, CEPD a adoptat o declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal în timpul campaniilor electorale. Tehnicile de prelucrare a datelor în scopuri politice pot prezenta riscuri grave, nu numai în ceea ce privește dreptul la viață privată și la protecția datelor, ci și în ceea ce privește integritatea procesului democratic. În declarația sa, CEPD evidențiază o serie de puncte esențiale care trebuie luate în considerare la prelucrarea de către partidele politice a datelor cu caracter personal în cursul unor activități electorale.
 
Notă pentru editori:
 
Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce vor fi finalizate aceste verificări.