Stanovisko 10/2020 k návrhu rozhodnutí příslušného dozorového úřadu Německa ohledně schválení požadavků na akreditaci subjektu pro monitorování kodexu chování podle článku 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů