Stanovisko 10/2020 k návrhu rozhodnutia príslušných nemeckých dozorných orgánov o schválení požiadaviek na akreditáciu monitorujúceho subjektu pre kódex správania podľa článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

25 May 2020
Stanovisko 10/2020 153.87 KB
Members:
Topics: