Stanovisko 10/2020 k návrhu rozhodnutia príslušných nemeckých dozorných orgánov o schválení požiadaviek na akreditáciu monitorujúceho subjektu pre kódex správania podľa článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov