Arvamus 10/2020 Saksamaa järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta, mis on koostatud toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava organi jaoks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 41