Yttrande 10/2020 om utkastet till beslut från Tysklands behöriga tillsynsmyndigheter om godkännande av kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod enligt artikel 41 i den allmänna dataskyddsförordningen

25 May 2020
Yttrande 10/2020 146.11 KB
Members:
Topics: