Становище 10/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Германия относно одобрението на изискванията за акредитация на орган за наблюдение на кодекс за поведение съгласно член 41 от ОРЗД

25 May 2020
Становище 10/2020 157.72 KB
Members:
Topics: