Становище 10/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Германия относно одобрението на изискванията за акредитация на орган за наблюдение на кодекс за поведение съгласно член 41 от ОРЗД