Avizul 10/2020 privind proiectul de decizie al autorităților de supraveghere competente din Germania privind aprobarea cerințelor de acreditare pentru un organism de monitorizare a codului de conduită în temeiul articolului 41 din RGPD