EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Spoločné stanovisko Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 1/2019 k spracúvaniu údajov o pacientoch a úlohe Európskej komisie v rámci infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI) 165.58 KB
Members:
Topics: