Европейски комитет за защита на данните

Съвместно становище 1/2019 на Европейския комитет по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните относно обработката на данни на пациенти и ролята на Европейската комисия в рамките на инфраструктурата за цифрови услуги в областта н

12 July 2019
Съвместно становище 1/2019 на Европейския комитет по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните относно обработката на данни на пациенти и ролята на Европейската комисия в рамките на инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI)  1.05 MB
Държави членки: