Euroopan tietosuojaneuvosto

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Euroopan tietosuojaneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteinen lausunto 1/2019 potilastietojen käsittelystä ja Euroopan komission asemasta sähköisten terveyspalvelujen digitaalisessa palveluinfrastruktuurissa  155.87 KB
Jäsenvaltiot: