Europejska Rada Ochrony Danych

EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Wspólna opinia EROD-EIOD nr 1/2019 w sprawie przetwarzania danych pacjentów oraz roli Komisji Europejskiej w europejskiej infrastrukturze usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI)  164.49 KB
Państwa członkowskie: