EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Gemensamt yttrande 1/2019 från EDPB och EDPS om behandlingen av patientuppgifter och Europeiska kommissionens roll inom infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHDSI) 160.53 KB
Members: