EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Avizul comun 1/2019 al CEPD-AEPD privind prelucrarea datelor pacienților și rolul Comisiei Europene în cadrul infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI) 176.99 KB
Members:
Topics: