EDPB-EDPS Joint Opinion 1/2019 on the processing of patients’ data and the role of the European Commission within the eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

12 July 2019
Skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov št. 1/2019 o obdelavi podatkov o pacientih in vlogi Evropske komisije v okviru infrastrukture za digitalne storitve e-zdravja (eHDSI) 160.6 KB
Members: