Comhairliúchán poiblí

Eagraímid comhairliúcháin phoiblí chun na tuairimí agus na hábhair imní atá ag gach páirtí leasmhar agus ag gach saoránach a bhailiú.

Tabhair faoi deara go bhféadfadh go bhfoilseoimis na freagraí uait ar ár láithreán gréasáin. Beidh ráiteas príobháideachta ag gabháil le gach comhairliúchán, rud ina leagfar amach an dóigh a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta agus na cearta atá agat.

Open Public Consultations

Title Start Date End Date
Guidelines 07/2022 on certification as a tool for transfers 30 June 2022 30 September 2022