CEPD adoptă decizia în temeiul articolului 65 privind WhatsApp Irlanda

28 July 2021

Bruxelles, 28 iulie – În cadrul ultimei sale sesiuni plenare, Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) a adoptat o decizie de soluționare a litigiilor în temeiul articolului 65 din RGPD. Decizia cu caracter obligatoriu urmărește să abordeze lipsa unui consens cu privire la anumite aspecte ale unui proiect de decizie emis de autoritatea de supraveghere din Irlanda, în calitate de autoritate de supraveghere principală, în ceea ce privește WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp Irlanda) și obiecțiile ulterioare exprimate de o serie de autorități de supraveghere vizate.

Autoritatea de supraveghere principală a emis proiectul de decizie în urma unei investigații din proprie inițiativă privind WhatsApp Irlanda în ceea ce privește respectarea de către WhatsApp Irlanda a obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul articolelor 12, 13 și 14 din RGPD. La 24 decembrie 2020, în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din RGPD, autoritatea de supraveghere principală a transmis proiectul său de decizie autorităților de supraveghere vizate.

Autoritățile de supraveghere vizate au emis obiecții în temeiul articolului 60 alineatul (4) din RGPD privind, printre altele, încălcările identificate ale RGPD, posibilitatea ca datele specifice în cauză să fie considerate date cu caracter personal și consecințele acestui fapt, precum și caracterul adecvat al măsurilor corective avute în vedere.

După analizarea obiecțiilor formulate de autoritățile de supraveghere vizate, autoritatea de supraveghere din Irlanda nu a fost în măsură să ajungă la un consens și, prin urmare, a indicat comitetului că nu va lua în considerare obiecțiile. În consecință, autoritatea de supraveghere din Irlanda a sesizat CEPD în vederea luării unei decizii în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (a) din RGPD, inițiind astfel procedura de soluționare a litigiilor.

CEPD a adoptat astăzi decizia sa obligatorie. Decizia abordează fondul obiecțiilor considerate „relevante și motivate” în conformitate cu cerințele de la articolul 4 alineatul (24) din RGPD. CEPD va notifica în scurt timp decizia sa în mod oficial autorităților de supraveghere vizate.

Pe baza deciziei CEPD, autoritatea de supraveghere din Irlanda va adopta decizia sa finală, adresată operatorului, fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună de la data la care CEPD a notificat decizia sa. CEPD va publica decizia sa pe site-ul său, fără întârzieri nejustificate, după ce autoritatea de supraveghere din Irlanda a notificat operatorului decizia națională.

Notă pentru redactori:

Pentru informații suplimentare privind procedura prevăzută la articolul 65, vă rugăm să consultați secțiunea Întrebări frecvente.