Evropski odbor za varstvo podatkov sprejme odločitev v skladu s členom 65 v zvezi z WhatsApp Ireland

28 July 2021 EDPB

Bruselj, 28. julija - Evropski odbor za varstvo podatkov je na svojem zadnjem plenarnem zasedanju sprejel zavezujočo odločitev o reševanju sporov na podlagi člena 65 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Namen zavezujoče odločitve je odpraviti pomanjkanje soglasja o nekaterih vidikih osnutka odločitve, ki ga je irski nadzorni organ izdal kot vodilni nadzorni organ v zvezi z družbo WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) in poznejše ugovore, ki jih je izrazilo več zadevnih nadzornih organov.

Vodilni nadzorni organ je po preiskavi na lastno pobudo v zadevi WhatsApp IE izdal osnutek odločitve v zvezi s tem, ali je družba WhatsApp IE izpolnila svoje obveznosti glede preglednosti v skladu s členi 12, 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vodilni nadzorni organ je 24. decembra 2020 svoj osnutek odločitve posredoval zadevnim nadzornim organom v skladu s členom 60(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zadevni nadzorni organi so v skladu s členom 60(4) Splošne uredbe o varstvu podatkov vložili ugovore, med drugim v zvezi z ugotovljenimi kršitvami Splošne uredbe o varstvu podatkov, vprašanjem, ali je treba konkretne zadevne podatke šteti za osebne podatke ter posledice v zvezi s tem in ustreznostjo predvidenih popravljalnih ukrepov.

Irski nadzorni organ po preučitvi ugovorov zadevnih nadzornih organov ni mogel doseči soglasja in je zato odboru sporočil, da ugovorov ne bo upošteval, zato je ugovore predložil Evropskemu odboru za varstvo podatkov, da odloči v skladu s členom 65(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, s čimer se je začel postopek reševanja sporov.

Evropski odbor za varstvo podatkov je danes sprejel zavezujočo odločitev. Odločitev obravnava utemeljenost ugovorov, za katere je bilo ugotovljeno, da so „ustrezni in utemeljeni“ v skladu z zahtevami iz člena 4(24) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Evropski odbor za varstvo podatkov bo o svoji odločitvi v kratkem uradno obvestil zadevne nadzorne organe.

Irski nadzorni organ mora sprejeti končno odločitev, naslovljeno na upravljavca, na podlagi odločitve Evropskega odbora za varstvo podatkov in sicer brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v roku enega meseca po tem, ko Evropski odbor za varstvo podatkov uradno sporoči svojo odločitev. Evropski odbor za varstvo podatkov bo svojo odločitev nemudoma objavil na svoji spletni strani, potem ko bo irski nadzorni organ obvestil upravljavca o svoji nacionalni odločitvi. 

Opomba za urednike:

Več informacij o postopku iz člena 65 je na voljo v pogosto zastavljenih vprašanjih.