Databeskyttelsesrådet vedtager artikel 65-afgørelse vedrørende WhatsApp Ireland

28 July 2021 EDPB

Bruxelles, den 28. juli — På sit seneste plenarmøde vedtog Databeskyttelsesrådet en tvistbilæggelsesafgørelse på grundlag af artikel 65 i GDPR. Den bindende afgørelse har til formål at afhjælpe den manglende konsensus om visse aspekter af et udkast til afgørelse udstedt af den irske tilsynsmyndighed som ledende tilsynsmyndighed vedrørende WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) og de efterfølgende indsigelser fra en række berørte tilsynsmyndigheder.

Den ledende tilsynsmyndighed udstedte udkastet til afgørelse efter en undersøgelse på eget initiativ af WhatsApp IE, om hvorvidt WhatsApp IE overholdt sine gennemsigtighedsforpligtelser i henhold til artikel 12, 13 og 14 i GDPR. Den 24. december 2020 delte den ledende tilsynsmyndighed sit udkast til afgørelse med de berørte tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 60, stk. 3, i GDPR.

De berørte tilsynsmyndigheder fremsatte indsigelser i henhold til artikel 60, stk. 4, i GDPR bl.a. vedrørende de identificerede overtrædelser af GDPR, hvorvidt konkrete specifikke data skulle betragtes som personoplysninger og konsekvenserne heraf, og om de påtænkte korrigerende foranstaltninger var hensigtsmæssige.

Den irske tilsynsmyndighed var ikke i stand til at opnå konsensus efter at have gennemgået de berørte tilsynsmyndigheders indsigelser og meddelte derfor Databeskyttelsesrådet, at den ikke ville følge indsigelserne. Den irske tilsynsmyndighed henviste dem derfor til Databeskyttelsesrådet med henblik på afgørelse i henhold til artikel 65, stk. 1, litra a), i GDPR og indledte dermed tvistbilæggelsesproceduren.

Databeskyttelsesrådet har i dag vedtaget en bindende afgørelse. Afgørelsen omhandler berettigelsen af de indsigelser, der anses for at være "relevante og begrundede" i overensstemmelse med kravene i artikel 4, stk. 24, i GDPR. Databeskyttelsesrådet vil inden længe formelt meddele sin afgørelse til de berørte tilsynsmyndigheder.

Den irske tilsynsmyndighed træffer sin endelige afgørelse, som rettes til den dataansvarlige, på grundlag af Databeskyttelsesrådets afgørelse, uden unødig forsinkelse og senest en måned efter Databeskyttelsesrådets meddelelse af afgørelsen. Databeskyttelsesrådet offentliggør sin afgørelse på sit websted uden unødig forsinkelse, efter at den irske tilsynsmyndighed har meddelt sin nationale afgørelse til den dataansvarlige.

Bemærkning til redaktører:

Yderligere oplysninger om artikel 65-proceduren findes under spørgsmål og svar