EDAV priima sprendimą pagal 65 straipsnį dėl „WhatsApp Ireland“

28 July 2021

Liepos 28 d., Briuselis. Paskutinės plenarinės sesijos metu EDAV remdamasi BDAR 65 straipsniu priėmė sprendimą ginčui išspręsti. Privalomu sprendimu siekiama išspręsti nerasto bendro sutarimo dėl tam tikrų Airijos (IE) priežiūros institucijos (PI), kuri yra vadovaujanti priežiūros institucija, dėl įmonės „WhatsApp Ireland Ltd.“ („WhatsApp IE“) pateikto sprendimo projekto aspektų problemą ir vėlesnius kelių susijusių priežiūros institucijų pareikštus prieštaravimus.

Vadovaujanti PI paskelbė sprendimo projektą po savo iniciatyva atlikto tyrimo dėl „WhatsApp IE“ siekdama nustatyti, ar „WhatsApp IE“ laikėsi skaidrumo įpareigojimų pagal BDAR 12, 13 ir 14 straipsnį. 2020 m. gruodžio 24 d. vadovaujanti priežiūros institucija susijusioms priežiūros institucijoms pateikė savo sprendimo projektą pagal BDAR 60 straipsnio 3 dalį.

Susijusios priežiūros institucijos pagal BDAR 60 straipsnio 4 dalį pareiškė prieštaravimus dėl, be kita ko, nustatytų BDAR pažeidimų, nesutardamos, ar konkretūs duomenys turi būti laikomi asmens duomenimis ir tokios nuostatos pasekmių, ir ar numatytos taisomosios priemonės yra tinkamos.

Apsvarsčiusi susijusių PI prieštaravimus, Airijos PI negalėjo pasiekti bendro sutarimo ir todėl pranešė Valdybai, kad neatsižvelgs į prieštaravimus. Todėl Airijos PI susijusios priežiūros institucijoms pavedė kreiptis į EDAV, kad ši klausimą išspręstų pagal BDAR 65 straipsnio 1 dalies a punktą, taip pradėdama ginčų sprendimo procedūrą.

Šiandien EDAV priėmė privalomą sprendimą. Sprendime nurodyta, kad iš esmės prieštaravimai laikomi „aktualiais ir pagrįstais“, atitinkančiais BDAR 4 straipsnio 24 dalies reikalavimus. EDAV netrukus oficialiai praneš savo sprendimą atitinkamoms priežiūros institucijoms.

Airijos PI, remdamasi EDAV sprendimu, priims galutinį sprendimą, kuris, nepagrįstai nedelsiant ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo EDAV pranešimo apie savo sprendimą dienos, bus nusiųstas duomenų valdytojui. EDAV nepagrįstai nedelsdama paskelbs savo sprendimą savo interneto svetainėje po to, kai Airijos PI praneš duomenų valdytojui apie nacionalinį sprendimą.

Pastaba redaktoriams

Daugiau informacijos apie 65 straipsnyje nustatytą procedūrą rasite DUK