EDAK pieņem lēmumu saskaņā ar 65. pantu par WhatsApp Ireland

28 July 2021 EDPB

Briselē, 28. jūlijā – pēdējā plenārsesijā EDAK pieņēma lēmumu par strīdu izšķiršanu, pamatojoties uz VDAR 65. pantu. Saistošā lēmuma mērķis ir novērst konsensa trūkumu attiecībā uz dažiem aspektiem lēmuma projektā, ko izdevusi Īrijas (IE) SA kā vadošā uzraudzības iestāde (LSA) attiecībā uz WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE), un sekojošiem vairāku iesaistīto uzraudzības iestāžu (CSA) izteiktajiem iebildumiem.

Vadošā uzraudzības iestāde izdeva lēmuma projektu pēc patstāvīgas izmeklēšanas attiecībā uz WhatsApp IE par to, vai WhatsApp IE ir izpildījusi pārredzamības pienākumus saskaņā ar VDAR 12., 13. un 14. pantu. Vadošā uzraudzības iestāde 2020. gada 24. decembrī saskaņā ar VDAR 60. panta 3. punktu kopīgoja savu lēmuma projektu ar iesaistītajām uzraudzības iestādēm.

Iesaistītās uzraudzības iestādes saskaņā ar VDAR 60. panta 4. punktu cita starpā izteica iebildumus par konstatētajiem VDAR pārkāpumiem, par to, vai konkrētie dati ir uzskatāmi par personas datiem, un par to sekām, un par paredzēto korektīvo pasākumu piemērotību.

Īrijas uzraudzības iestāde nespēja panākt vienprātību, izskatot iesaistīto uzraudzības iestāžu iebildumus, un attiecīgi norādīja kolēģijai, ka tā neņems vērā iebildumus. Attiecīgi Īrijas uzraudzības iestāde tos nosūtīja EDAK lēmuma pieņemšanai saskaņā ar VDAR 65. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tādējādi uzsākot strīdu izšķiršanas procedūru.

Šodien EDAK pieņēma saistošu lēmumu. Lēmums attiecas uz to iebildumu pamatotību, kuri atzīti par “būtiskiem un motivētiem” saskaņā ar VDAR 4. panta 24. punkta prasībām. EDAK drīzumā oficiāli paziņos savu lēmumu attiecīgajām uzraudzības iestādēm.

Īrijas uzraudzības iestāde pieņem galīgo lēmumu, kas adresēts pārzinim, pamatojoties uz EDAK lēmumu, bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad EDAK ir paziņojusi savu lēmumu. EDAK bez liekas kavēšanās publicēs savu lēmumu savā tīmekļa vietnē pēc tam, kad Īrijas uzraudzības iestāde būs paziņojusi pārzinim savu valsts lēmumu. 

Piezīme redaktoriem:

Lai iegūtu sīkāku informāciju par 65. panta procedūru, lūdzam skatīt bieži uzdotos jautājumus.