Europski odbor za zaštitu podataka donio odluku na temelju članka 65. u vezi s društvom WhatsApp Ireland

28 July 2021 EDPB

Bruxelles, 28. srpnja – Europski odbor za zaštitu podataka (Odbor) na svojoj je posljednjoj plenarnoj sjednici donio odluku o rješavanju spora na temelju članka 65. Opće uredbe o zaštiti podataka. Obvezujućom odlukom nastoji se riješiti nedostatak konsenzusa o određenim aspektima nacrta odluke koju je objavilo irsko nadzorno tijelo kao vodeće nadzorno tijelo u odnosu na društvo WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) i naknadnim prigovorima koje je iznijelo nekoliko predmetnih nadzornih tijela.

Vodeće nadzorno tijelo objavilo je nacrt odluke nakon istrage na vlastitu inicijativu o tome je li društvo WhatsApp IE ispunilo svoje obveze u pogledu transparentnosti u skladu s člancima 12., 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka. Vodeće nadzorno tijelo dostavilo je 24. prosinca 2020. svoj nacrt odluke predmetnim nadzornim tijelima u skladu s člankom 60. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Predmetna nadzorna tijela iznijela su prigovore u skladu s člankom 60. stavkom 4. Opće uredbe o zaštiti podataka u pogledu, među ostalim, utvrđenih povreda Opće uredbe o zaštiti podataka, pitanja trebaju li se konkretni podatci smatrati osobnim podatcima i posljedica koje iz toga proizlaze te primjerenosti predviđenih korektivnih mjera.

Irsko nadzorno tijelo nije moglo postići konsenzus nakon što je razmotrilo prigovore predmetnih nadzornih tijela te je stoga priopćilo Odboru da prigovore neće uzeti u obzir. U skladu s tim, irsko nadzorno tijelo uputilo ih je Odboru na odlučivanje u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, čime je pokrenut postupak rješavanja spora.

Odbor je danas donio obvezujuću odluku. U odluci se razmatra meritum prigovora te je utvrđeno da su prigovori „relevantni i obrazloženi” u skladu sa zahtjevima članka 4. stavka 24. Opće uredbe o zaštiti podataka. Odbor će ubrzo službeno obavijestiti predmetna nadzorna tijela o svojoj odluci.

Irsko nadzorno tijelo donijet će svoju konačnu odluku upućenu voditelju obrade, na temelju odluke Odbora, bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije mjesec dana nakon što je Odbor priopćio svoju odluku. Europski odbor za zaštitu podataka svoju će odluku objaviti na svojem mrežnom mjestu bez nepotrebnog odgađanja nakon što irsko nadzorno tijelo obavijesti voditelja obrade o svojoj nacionalnoj odluci.

Napomena urednicima:

Više informacija o postupku na temelju članka 65. možete pronaći u često postavljanim pitanjima.