Evropski odbor za varstvo podatkov - 40. plenarno zasedanje: Smernice o vgrajenem varstvu podatkov, okvir za usklajeno izvrševanje, dopis o Direktivi o avtorskih pravicah

21 October 2020

Bruselj, 21. oktober - Evropski odbor za varstvo podatkov se je 20. oktobra sestal na 40. plenarnem zasedanju. Na plenarnem zasedanju je bila obravnavana široka paleta tem.

Po javnem posvetovanju je Evropski odbor za varstvo podatkov sprejel končno različico Smernic o vgrajenem in privzetem varstvu podatkov. Smernice se osredotočajo na obveznost vgrajenega in privzetega varstva podatkov, kot je določena v členu 25 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Temeljna obveznost iz člena 25 je učinkovito izvajanje načel varstva podatkov ter vgrajenih in privzetih pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. To pomeni, da morajo upravljavci izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe ter potrebne zaščitne ukrepe za zagotovitev načel varstva podatkov v praksi ter za zaščito pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Poleg tega bi morali biti upravljavci zmožni dokazati, da so izvedeni ukrepi učinkoviti.

Smernice vsebujejo tudi usmeritve o tem, kako učinkovito izvajati načela varstva podatkov iz člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov in navajajo ključne elemente zasnove, privzete sestavine in praktične primere za ponazoritev. Poleg tega vsebujejo priporočila o tem, kako lahko upravljavci, obdelovalci in proizvajalci sodelujejo pri doseganju vgrajenega in privzetega varstva podatkov.

Končne smernice vključujejo posodobljeno besedilo in dodatno pravno utemeljitev, da bi se upoštevale pripombe in povratne informacije, prejete med javnim posvetovanjem.

Evropski odbor za varstvo podatkov se je odločil za vzpostavitev okvirja za usklajeno izvrševanje. Okvir za usklajeno izvrševanje zagotavlja strukturo za usklajevanje ponavljajočih se letnih dejavnosti nadzornih organov. Njegov cilj je olajšati prožne in usklajene skupne ukrepe, ki segajo od skupnega ozaveščanja in zbiranja informacij do usklajenega preiskovanja kršitev in skupnega ukrepanja. Namen ponavljajočih se letnih usklajenih ukrepov je spodbujanje skladnosti, omogočanje posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, da uveljavljajo svoje pravice in ozaveščanje.

Evropski odbor za varstvo podatkov je v odgovor Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz sprejel dopis o posledicah člena 17 Direktive o avtorskih pravicah za varstvo podatkov, zlasti v zvezi s filtri za nalaganje. Evropski odbor za varstvo podatkov v dopisu navaja, da mora biti vsaka obdelava osebnih podatkov za namene filtrov za nalaganje sorazmerna in potrebna ter da se osebni podatki pri izvajanju člena 17 Direktive o avtorskih pravicah v največji možni meri ne bi smeli obdelovati. Kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna, na primer za mehanizem pravnega varstva, bi se morali taki podatki nanašati le na podatke, ki so potrebni za ta posebni namen, ob uporabi vseh drugih načel Splošne uredbe o varstvu podatkov. Evropski odbor za varstvo podatkov je nadalje poudaril, da je na to temo v stalni izmenjavi z Evropsko komisijo in je na voljo za nadaljnje sodelovanje.

Opomba urednikom:
Opozoritije treba,da se za vse dokumente, sprejete na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, opravijo potrebni pravni, jezikovni in oblikovni pregledi ter da bodo ti dokumenti, ko bodo dokončani, na voljo na spletnem mestu EOVP.

EDPB_Press Release_2020_16