Comitetul european pentru protecția datelor - a 40-a ședință plenară: Ghid privind protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit; Cadrul de aplicare coordonată; Scrisoarea referitoare la Directiva privind dreptul de autor

21 October 2020

Bruxelles, 21 octombrie - La 20 octombrie, CEPD s-a întrunit pentru cea de-a 40-a ședință plenară, în care s-au discutat subiecte foarte variate.

În urma consultării publice, CEPD a adoptat versiunea finală a Ghidului privind protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit. Ghidul se axează pe obligația de asigurare a protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, după cum prevede articolul 25 din RGPD. Obligația de bază prevăzută la articolul 25 este punerea în aplicare în mod eficient a principiilor de protecție a datelor și a drepturilor și libertăților persoanelor vizate, începând cu momentul conceperii și în mod implicit. Aceasta înseamnă că operatorii trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, precum și garanțiile necesare, destinate să stabilească principiile de protecție a datelor în practică și să protejeze drepturile și libertățile persoanelor vizate. În plus, operatorii trebuie să poată demonstra că măsurile aplicate sunt eficiente.

Ghidul conține, de asemenea, orientări privind modul în care pot fi puse în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor prevăzute la articolul 5 din RGPD, enumerând principalele elemente legate de concepere și de modul implicit, precum și situații practice, în scop ilustrativ. Ghidul oferă și recomandări cu privire la modul în care operatorii, persoanele împuternicite de operatori și producătorii pot coopera pentru a asigura protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit.

Versiunea finală a ghidului include formulări actualizate și motivări juridice suplimentare ca urmare a observațiilor și feedbackului primit în cadrul consultării publice.

CEPD a hotărât să instituie un Cadru de aplicare coordonată (Coordinated Enforcement Framework - CEF). CEF oferă o structură pentru coordonarea acțiunilor anuale recurente de către autoritățile de supraveghere ale CEPD. Obiectivul CEF este de a facilita acțiunile comune în mod flexibil și coordonat, de la acțiuni comune de sensibilizare și culegere de informații până la acțiuni de verificare a punerii în aplicare și investigații comune. Scopul acțiunilor anuale recurente coordonate este de a promova respectarea punerii în aplicare, de a le oferi persoanelor vizate posibilitatea de a-și exercita drepturile și de a mări gradul de sensibilizare.

CEPD a adoptat o scrisoare de răspuns la Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz cu privire la implicațiile asupra protecției datelor ale articolului 17 din Directiva privind dreptul de autor, în special în ceea ce privește filtrele de încărcare. În scrisoare, CEPD afirmă că prelucrarea datelor cu caracter personal pentru filtrele de încărcare trebuie să fie proporțională și necesară și că, în măsura posibilului, datele cu caracter personal nu trebuie prelucrate în momentul punerii în aplicare a articolului 17 din Directiva privind dreptul de autor. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară, cum ar fi pentru mecanismul de soluționare a căilor de atac, datele respective trebuie să se refere numai la datele necesare pentru acest scop specific, aplicând în același timp toate celelalte principii din RGPD. CEPD a subliniat, de asemenea, că face schimb continuu de informații pe această temă cu Comisia Europeană și că și-a exprimat disponibilitatea pentru continuarea colaborării.

Notă pentru redactori:
Vă rugăm să rețineți că toate documentele adoptate în ședința plenară a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul CEPD de îndată ce aceste verificări vor fi finalizate.

EDPB_Press Release_2020_16