Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – 40. plenární zasedání: Pokyny k záměrné a standardní ochraně osobních údajů, rámec pro koordinované vymáhání předpisů, dopis týkající se směrnice o autorském právu

21 October 2020

Brusel dne 21. října – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) se dne 20. října sešel na svém 40. plenárním zasedání, na kterém projednal celou řadu témat.

Po veřejné konzultaci EDPB schválil konečné znění Pokynů k záměrné a standardní ochraně osobních údajů. Pokyny se týkají povinnosti záměrné a standardní ochrany osobních údajů stanovené v článku 25 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Základní povinností zakotvenou v této souvislosti v článku 25 je účinné záměrné a standardní provádění zásad ochrany údajů a práv a svobod subjektů údajů. To znamená, že správci musí zavést vhodná technická a organizační opatření a nezbytné záruky, jejichž cílem je zajistit zásady ochrany údajů v praxi a chránit práva a svobody subjektů údajů. Správci by navíc měli být schopni prokázat, že zavedená opatření jsou účinná.

Pokyny rovněž obsahují vodítka k tomu, jak účinně provádět zásady ochrany údajů stanovené v článku 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a uvádějí klíčové prvky záměrné a standardní ochrany osobních údajů, jakož i praktické názorné příklady. Obsahují také doporučení ohledně toho, jak mohou správci, zpracovatelé a zhotovitelé spolupracovat na dosažení záměrné a standardní ochrany osobních údajů.

Konečné pokyny jsou výsledkem aktualizace původního znění a doplnění dalších právních odůvodnění na základě zpětné vazby a připomínek obdržených během veřejné konzultace.

EDPB se rozhodl zřídit rámec pro koordinované vymáhání předpisů (CEF), na němž je založena koordinace každoročně se opakujících činností dozorových úřadů EDPB. Jeho cílem je flexibilním a koordinovaným způsobem usnadnit společná opatření, od společného zvyšování povědomí a shromažďování informací po kontrolu dodržování předpisů a společná šetření. Účelem každoročně se opakujících koordinovaných opatření je podporovat dodržování předpisů a posílit možnost subjektů údajů uplatňovat svá práva, a také zvyšovat povědomí.

EDPB přijal dopis, který je reakcí na připomínky Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz ohledně důsledků článku 17 směrnice o autorském právu pro ochranu údajů, zejména v souvislosti s filtry pro nahrávání. V tomto dopise EDPB uvádí, že zpracování osobních údajů v souvislosti s filtry pro nahrávání musí být přiměřené a nezbytné a že v případě, že je uplatňován článek 17 směrnice o autorském právu, by pokud možno neměly být zpracovány žádné osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné, například za účelem zjednání nápravy, mělo by zahrnovat pouze údaje nezbytné pro tento konkrétní účel, přičemž by měly být uplatňovány všechny další zásady obecného nařízení o ochraně osobních údajů. EDPB dále zdůraznil, že si na toto téma průběžně vyměňuje informace s Evropskou komisí a že dal najevo svoji ochotu dále spolupracovat.

Poznámka pro redaktory:
Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že po ukončení kontrol budou tyto dokumenty zpřístupněny na internetových stránkách EDPB.

EDPB_Press Release_2020_16