Európai Adatvédelmi Testület – Negyvenedik plenáris ülés: A beépített és alapértelmezett adatvédelemmel kapcsolatos iránymutatás, összehangolt végrehajtási keret és a szerzői jogi irányelvről szóló levél

21 October 2020 EDPB

Brüsszel, október 21. – az Európai Adatvédelmi Testület 40. plenáris ülését október 20-án tartották. A plenáris ülésen számos témát megvitattak.

A nyilvános konzultációt követően az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta a beépített és alapértelmezett adatvédelemről szóló iránymutatás végleges változatát. Az iránymutatás az általános adatvédelmi rendelet 25. cikkében megállapított beépített és alapértelmezett adatvédelem követelményére összpontosít. A 25. cikkben foglalt alapvető kötelezettség az adatvédelmi elvek, valamint az érintettek jogainak és szabadságainak beépített és alapértelmezett hatékony végrehajtása. Ennek teljesítéséhez az adatkezelőknek az adatvédelmi elvek gyakorlati érvényesítését és az érintettek jogainak és szabadságainak védelmét szavatoló, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket és a szükséges biztosítékokat kell alkalmazni. Emellett az adatkezelőknek tudniuk kell bizonyítani, hogy a végrehajtott intézkedések eredményesek.

Az iránymutatás – a fő beépített és alapértelmezett elemek, valamint gyakorlati példák felsorolásával – útmutatást is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miként lehet hatékonyan megvalósítani az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében foglalt adatvédelmi elveket. Emellett ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők, az adatfeldolgozók és az adatelőállítók hogyan működhetnek együtt a beépített és alapértelmezett adatvédelem megvalósítása érdekében.

A végleges iránymutatást átszövegezték és további jogi indokolást tartalmaz a nyilvános konzultáció során beérkezett észrevételek és visszajelzések figyelembevétele érdekében.

Az Európai Adatvédelmi Testület egy összehangolt végrehajtási keret létrehozása mellett határozott. Az összehangolt végrehajtási keret megteremti az Európai Adatvédelmi Testület felügyeleti hatóságai évente ismétlődő tevékenységeinek koordinálásához szükséges struktúrát. Az összehangolt végrehajtási keret célja, hogy rugalmas és összehangolt módon megkönnyítse a közös fellépéseket, a közös tudatosságnöveléstől és információgyűjtéstől kezdve a végrehajtási online ellenőrzési akciókon át a közös nyomozásokig. Az évente ismétlődő összehangolt fellépések célja a jogszabályi megfelelés előmozdítása, az érintettek felhatalmazása arra, hogy gyakorolhassák jogaikat, valamint a tudatosság növelése.

Az Európai Adatvédelmi Testület az Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutznak válaszul egy levelet fogadott el a szerzői jogi irányelv 17. cikkének adatvédelmi vonatkozásairól, különös tekintettel a feltöltésszűrőkre. Levelében az Európai Adatvédelmi Testület kijelenti, hogy a személyes adatok szűrők feltöltése céljából történő bármilyen kezelésének arányosnak és szükségesnek kell lennie, és amennyire lehetséges, a szerzői jogi irányelv 17. cikkének végrehajtása során nem szabad személyes adatokat kezelni. Amennyiben – például a jogorvoslati mechanizmushoz – személyes adatok kezelésére van szükség, ezek az adatok csak az e konkrét célhoz szükséges adatokra vonatkozhatnak, az általános adatvédelmi rendelet összes többi elvének alkalmazása mellett. Az Európai Adatvédelmi Testület hangsúlyozta továbbá, hogy folyamatos párbeszédet folytat az Európai Bizottsággal e témában, és jelezte, hogy készen áll a további együttműködésre.

Megjegyzések a szerkesztőknek:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott valamennyi dokumentumot a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzéseknek vetik alá, és azok az ellenőrzések után az Európai Adatvédelmi Testület honlapján lesznek elérhetők.

EDPB_Press Release_2020_16