Euroopan tietosuojaneuvoston 40. täysistunto: Oletusarvoista ja sisäänrakennettua tietosuojaa koskevat ohjeet, koordinoidut toimeenpanopuitteet, tekijänoikeusdirektiiviä koskeva kirje

21 October 2020 EDPB

Bryssel 21. lokakuuta — Euroopan tietosuojaneuvosto kokoontui 20. lokakuuta 40. täysistuntoonsa. Täysistunnossa keskusteltiin monenlaisista aiheista.

Julkisen kuulemisen jälkeen Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi lopullisen version oletusarvoista ja sisäänrakennettua tietosuojaa koskevasta ohjeesta. Ohjeessa keskitytään yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa säädettyyn sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan velvoitteeseen. Asetuksen 25 artiklassa vahvistettu keskeinen velvoite on tietosuojaperiaatteiden sekä rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien tehokas täytäntöönpano sisäänrakennetulla ja oletusarvoisella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjien on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sekä tarvittavat suojatoimet, joiden tarkoituksena on varmistaa tietosuojaperiaatteiden noudattaminen käytännössä ja suojella rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia. Lisäksi rekisterinpitäjien olisi voitava osoittaa, että toteutetut toimenpiteet ovat tehokkaita.

Ohjeistusta annetaan myös siitä, miten yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan tietosuojaperiaatteet voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. Ohjeissa luetellaan keskeiset tietosuojan oletusarvoisuuden ja sisäänrakentumisen tekijät sekä käytännön esimerkkitapauksia. Lisäksi annetaan suosituksia siitä, miten rekisterinpitäjät, henkilötietojen käsittelijät ja palvelujen tuottajat voivat tehdä yhteistyötä oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan aikaansaamiseksi.

Lopullisiin ohjeisiin on sisällytetty päivitetty sanamuoto ja lisää oikeudellisia perusteluja julkisen kuulemisen aikana saatudut kommentit ja palaute huomioiden.

Euroopan tietosuojaneuvosto päätti perustaa koordinoidut toimeenpanopuitteet. Toimeenpanopuitteet tarjoavat rakenteen, jolla koordinoidaan Euroopan tietosuojaneuvoston valvontaviranomaisten toistuvia vuotuisia toimia. Koordinoitujen toimeenpanopuitteiden tavoitteena on helpottaa yhteisiä toimia joustavasti ja koordinoidusti aina yhteisestä tietoisuuden lisäämisestä ja tiedonkeruusta lainvalvontaan ja yhteisiin tutkintoihin. Toistuvien vuosittaisten koordinoitujen toimien tarkoituksena on edistää sääntöjen noudattamista, antaa rekisteröidyille mahdollisuus käyttää oikeuksiaan ja lisätä tietoisuutta.

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi kirjeen vastauksena Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutzille tekijänoikeusdirektiivin 17 artiklan tietosuojavaikutuksista erityisesti lataussuodattimien osalta. Kirjeessä Euroopan tietosuojaneuvosto toteaa, että henkilötietojen käsittelyn lataussuodattimia varten on oltava oikeasuhteista ja välttämätöntä ja että henkilötietoja ei pitäisi käsitellä tekijänoikeusdirektiivin 17 artiklan täytäntöönpanon yhteydessä, mikäli mahdollista. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi muutoksenhakumekanismin vuoksi, tällaisten tietojen olisi koskettava ainoastaan tähän erityiseen tarkoitukseen tarvittavia tietoja samalla kun sovelletaan kaikkia muita yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteita. Euroopan tietosuojaneuvosto korosti lisäksi, että se käy asiasta jatkuvaa keskustelua Euroopan komission kanssa ja että se on ilmoittanut olevansa valmis lisäyhteistyöhön.

Huomautus toimittajille:
huomatkaa, että kaikkiin Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnossa hyväksyttyihin asiakirjoihin sovelletaan tarvittavia oikeudellisia, kielellisiä ja muotoiluun liittyviä tarkistuksia, ja ne ovat saatavilla tietosuojaneuvoston verkkosivustolla, kun ne on saatu valmiiksi.

EDPB_Press Release_2020_16