Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Saprašanās memorands

Generic picture MoU
Friday, 25 May, 2018
EDPB

EDAK pirmās plenārsēdes laikā parakstīja Saprašanās memorandu starp Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju (EDAK) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU). Saprašanās memorandā ir noteikts, kā notiks EDAK un EDAU sadarbība.

Saprašanās memorands

Moment of signing  502.54 KB