Saprašanās memorands

25 May 2018 EDPB

EDAK pirmās plenārsēdes laikā parakstīja Saprašanās memorandu starp Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju (EDAK) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU). Saprašanās memorandā ir noteikts, kā notiks EDAK un EDAU sadarbība.

Saprašanās memorands

Moment of signing 502.54 KB