Европейски комитет за защита на данните

Меморандум за разбирателство

Generic picture MoU
Friday, 25 May, 2018
EDPB

На първото пленарно заседание на ЕКЗД Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) подписаха меморандум за разбирателство. В него са очертани начините за сътрудничеството между ЕКЗД и ЕНОЗД.

Меморандум за разбирателство

Moment of signing  502.54 KB