Vastastikuse mõistmise memorandum

25 May 2018 EDPB

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor kirjutasid andmekaitsenõukogu täiskogu esimesel istungil alla vastastikuse mõistmise memorandumi. Memorandumis kirjeldatakse, kuidas Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor koostööd teevad.

Vastastikuse mõistmise memorandum

Moment of signing 502.54 KB