Europeiska dataskyddsstyrelsen

Samförståndsavtal

Generic picture MoU
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Ett samförståndsavtal tecknades mellan Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen vid styrelsens första plenarsammanträde. I avtalet beskrivs hur Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen ska samarbeta.

Samförståndsavtal

Moment of signing  502.54 KB