Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Memorandum o porozumění

Generic picture MoU
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Memorandum o porozumění bylo mezi Evropským sborem pro ochranu údajů (dále jen „sbor“) a evropským inspektorem ochrany údajů (dále jen „EIOÚ“) podepsáno na prvním plenárním zasedání sboru. Toto memorandum o porozumění nastiňuje způsob spolupráce mezi sborem a EIOÚ.

Memorandum o porozumění

Moment of signing  502.54 KB