Európsky výbor pre ochranu údajov

Memorandum o porozumení

Generic picture MoU
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Memorandum o porozumení podpísali Európsky výbor pre ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov počas prvého plenárneho zasadnutia Európskeho výboru pre ochranu údajov. V tomto memorande o porozumení sa stanovuje, akým spôsobom budú Európsky výbor pre ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov spolupracovať.

Memorandum o porozumení

Moment of signing  502.54 KB