Memorandum o porozumení

25 May 2018 EDPB

Memorandum o porozumení podpísali Európsky výbor pre ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov počas prvého plenárneho zasadnutia Európskeho výboru pre ochranu údajov. V tomto memorande o porozumení sa stanovuje, akým spôsobom budú Európsky výbor pre ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov spolupracovať.

Memorandum o porozumení

Moment of signing 502.54 KB